Op 7 december jl. werden de Lean & Green Awards en Stars uitgereikt. Ad Dollevoet B.V. was één van de acht bedrijven die een Award in ontvangst mocht nemen. Deze award wordt toegekend aan organisaties, die zich door middel van een door TNO goedgekeurd Plan van Aanpak committeren aan de duurzaamheidsambitie van een minimale CO2-reductie van 20% binnen een periode van maximaal vijf jaar.

Leen & Green Logistics is een programma dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Dollevoet heeft zichzelf een CO2-reductie van 24,5% als doel gesteld. Hierbij laten ze zien dat ze zich actief inzetten voor het milieu en voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid van de klanten.

Foto Lean & Green award ontvangst