In het kader van groei en duurzaamheid is in het tweede kwartaal van 2018 de eerste van vier LZV combinaties in gebruik genomen (Langer en Zwaardere Vrachtautocombinatie). De reden om over te gaan op de aanschaf van deze voertuigen is de … met een nieuwe, grote … Uitbreiding van het wagenpark is hiermee en met de verwachte groei noodzakelijk.

De keuze voor LZV combinaties heeft dus niet alleen een economisch, maar ook zeker een duurzaamheidskarakter. Een LZV kan en mag meer vracht vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie, terwijl het brandstofverbruik nauwelijks stijgt. Hierdoor kan bij het transporteren van goederen per LZV 4 tot 30% brandstof bespaard worden, afhankelijk van de beladingsgraad en route die het voertuig rijdt.